High Class Limo – Cestujte v Biznis Triede

https://www.highclasslimo.biz

Spoločnost High Class Limo zabezpečuje prepravu cestujúcich luxusnou manažérskou limuzínou Mercedes triedy S. Prenájom limuzíny Mercedes triedy S s osobným šoférom v rámci Slovenska.

Email: info@highclasslimo.sk