Claims Collection

http://www.claimscollection.eu

Neviete kontaktovať dlžníka a vymôcť nesplatené pohľadávky? Hľadáte ekonomicky výhodnú a jednoduchú možnosť riešenia?
Spoločnosť Claims Collection, s.r.o., poskytuje komplexné služby súvisiace s vymáhaním všetkých druhov pohľadávok. Úspešne pracujeme s pohľadávkami fyzických, ako aj právnických osôb.

Email: office@claimscollection.eu