Revízie a odborné skúšky zdvíhacích zariaden …

https://www.revitex.sk

Revízie zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky. Kurzy, školenia a aktualizácia osvedčení stavebných strojov. Technické prehliadky motorových vozíkov.

Email: info@revitex.sk