Pracovná zdravotná služba

https://hygis.sk/

Sme licencovaným zabezpečovateľom komplexnej pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu prác. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme poskytovateľom uceleného systému odborných služieb. Sme partnerom v oblasti ochrany pred požiarmi a pomáhame plniť vaše povinnosti na úseku OPP.

Email: robin.hierweg@hygis.sk